Bullbuck.Co.th

Save & Safe

AC STAG 300 Premium รุ่น เน้นความเป็นที่สุดของคุณภาพ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

1. ไม่มีการรบกวนกับการเชื่อมต่อ OBD ของรถยนต์

2. ลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการ Calibration

3. มีการปรับเพื่อกับหนดหัวฉีดเป็น BANK 1 และ BANK 2

4. ระบบ Pre-Injection คือสั่งการให้หัวฉีดทำงานก่อนซึ่งเหมาะกับรถที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น

5. มีระบบสั่งฉีดแก๊สให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบฉีดพร้อมกันหรือฉีดทีละคู่

6. ใช้ได้กับรางหัวฉีด ตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 16 โอห์ม

7. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับการตั้งค่าการทำงานของแก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมันให้มากที่สุด

8. เครื่องยนต์ไม่สะดุด ขณะเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นระบบแก๊ส

9. ผ่านมาตรฐานการปล่อยเสีย EURO 5

10. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ECE R67 และระบบการผลิต ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

1. กล่อง ECU

2. ชุดสายไฟพร้อม sensor

3. อุปกรณ์ลดแรงดัน

4. ชุดกหัวฉีดก๊าช

5. ชุดกรองก๊าช

6. สวิทช์ก๊าช

 

KBank
vinyl