Bullbuck.Co.th

Save & Safe

AC STAG 300 ISA2 รุ่นเน้นประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

1. สามารถจูนแบบสามมิติ โดยการเพิ่มโปรแกรมระบบอุณหภูมิของการฉีดแก๊สเพราะ Software ได้มีการปรับปรุง ให้สามารถกำหนดปริมาณการฉีดและยังออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบ 4 สูบ

2. ใช้ได้กับรางหัวฉีด ตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 16 โอห์ม

3. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับการตั้งค่าการทำงานของแก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมันให้มากที่สุด

4. เครื่องยนต์ไม่สะดุด ขณะเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นระบบแก๊ส

5. ผ่านมาตรฐานการปล่อยเสีย EURO 5

6. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ECE R67 และระบบการผลิตผ่านมาตรฐานISO 9001:20001. สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าได้ 

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

1. กล่อง ECU

2. ชุดสายไฟพร้อม sensor

3. อุปกรณ์ลดแรงดัน

4. ชุดกหัวฉีดก๊าช

5. ชุดกรองก๊าช

6. สวิทช์ก๊าช

 

KBank
vinyl