Bullbuck.Co.th

Save & Safe

AC STAG 4 ECO รุ่นเน้นความประหยัด

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

1. สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าได้

2. สามารถอุ่นหัวฉีดให้พร้อมทำงาน 

3. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบแก๊ส 

4. สามารถเก็บค่าต่างๆ ของเครื่องยนต์ เช่น HP,แรงบิด 

5. มีสัญญาณเตือนเมื่อแก๊สหมด สามารถเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย  

1. กล่อง ECU

2. ชุดสายไฟพร้อม sensor

3. อุปกรณ์ลดแรงดัน

4. ชุดกหัวฉีดก๊าช

5. ชุดกรองก๊าช

6. สวิทช์ก๊าช

 

KBank
vinyl